Pregària pels polítics

Senyor, us preguem per tots els polítics del món. Us demanem que els feu instruments de pau i de justícia per tal que sempre cerquin el bé comú i la concòrdia.

Us preguem especialment, Senyor, que ajudeu els polítics que han de gestionar crisis per tal que tinguin serenitat, lideratge i confiança per ajudar als desvalguts i busquin sempre la cooperació. També us preguem perquè aquells polítics que tenen bonança perquè no caiguin en la temptació i vetllin pel seu poble.

Us preguem Senyor pels polítics del nostre poble i ciutat i de la nostra nació per tal que sempre sàpiguin estimar les persones de tal manera que es facin servidors de tots.