Pregària perquè s'apaguin els focs i per tots els afectats

Pregària perquè s'apaguin els focs

Senyor, us demanem que s'apaguin els focs que estan cremant.

Us preguem per tots aquells que treballen en l'extinció dels focs.

I també us preguem especialment per les víctimes, pels ferits i per totes aquelles persones que han sofert pèrdues en el foc. Us preguem també que reconforteu els familiars i als amics dels que estan sofrint.

També us preguem Senyor, perquè sempre siguem capaços de respectar el medi ambient i us preguem que ningú no caigui en la temptació de provocar un foc.

Us ho demanem Senyor amb tota humilitat i amb tota la nostra força.